Socialism

En mottagen IS man med jättebomb avsedd att användas här i landet,” friades” och får stanna.  Han kan inte sändas hem för då kan han påräkna straff i hemlandet. Jag funderar över vad han   gjort för ”sattyg” eftersom han rymde till Sverige. Troligen viste han att vi även tog emot gangster. Löfven visar vad och hur Socialismen skall fungera. Varför skall vi skydda busen från straff som han fått för djävulskap i hemlandet. Helt uppåt väggarna fel. Han skall ta sitt ansvar för vad han gjort. Men du Löfven, kanske tänker du på vad du själv ställt till med som ansvarig för landets bästa, så illa som du betett dig borde det bli livstid. Ett helt land förstört fullt med gangster, inte så svårt att förstå varför nya busar kommer till Sverige det är det land som utan att tänka välkomnar alla slags gangster och knivskärare, bil och husbrännare.

Ja nu hoppar ja mellan olika galenskaper Det sägs att Påven inte tror på ”uppståndelsen” och inte heller på att ”helvetet” existerar. När det gäller Somalier talas det om lågt IQ men vad som gäller ”Påvar” har jag inget hört. Jag är inte religiös i vanlig bemärkelse men är nyfiken på det mesta. Livet har intresserat mig mycket, Allt på vår planet har ”liv” och med allt liv följer medvetenhet i någon form mindre eller större. Ett grässtrå har mindre medvetenhet än t.ex. en blomma. Ett grässtrå lider när det blir avklippt. Vi människor har en mycket dålig känsla för det system vi lever i. Den teknik som är förhärskande leder oss allt närmare slutet på hela vår levnad. Växter samt träd och djur både i havet och på land dör av nedsmutsningen vad blir kvar tror ni.

För att återgå till Påven så trodde jag att han skulle visa mänskligheten en väg till vad vi lite lättvindigt kallar himlen. Jag tror på goda grunder att människan inte vet hur hon/han fungerar. Allt liv är så konstruerat att det är dualt. En människa eller ett grässtrå är duala. Jag förklarar hur människan är skapt. Först har den en fysisk kropp som hon kan se och känna. men sedan har hon en ”astralkropp” som är osynlig, men är en exakt kopia av den fysiska kroppen. Och denna kopia finns i den fysiska kroppen. När den fysiska kroppen dör lämnar  den osynliga ”astralkroppen” den döde och far i väg till en plats jag inte känner till. Vi kallar det himlen i brist på annat. Vi lever vidare i astralkroppen, världen vi kommer att leva i  kommer att vara bättre.

Det jag nämnt om astralkroppen kan varje människa kolla men det är ingenting jag rekommenderar, man kan dö  i värsta fall. Själv har jag vid några tillfällen lämnat den fysiska kroppen vid ett tillfälle för att få klarhet i en viss sak som undanhölls mig. Både Ryssar och Amerikaner använder sig tidigare av den teknik jag beskrivet för att gå in i hemliga militära anläggningar. Jag vet inte om den katt och råtta leken fortfarande pågår. Med datorns intåg förändrades mycket så nu använder man en annan teknik för att tyda hemliga militära saker.

Ni som tänker prova vad jag nämnt var försiktiga, risken finns att man inte hittar tillbaka utan kommer att bli en svävande ande.

Funderaren.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Människan.

Ser vi på mänskligheten i dag, så funderar den tänkande personen på om västvärldens expanderande teknologi verkligen är tillnytta för människan. Eller mördar den oss, troligen i snar framtid jag ser tanken berättigad.  Grunden för allt liv på vår planet är ”luft, vatten och mat i någon form.” Ser vi på luften så är den av vår bekvämlighet bl.a. dålig. Tekniken tillgodogör oss med bekvämlighet, men vi får också betala ett dyrt pris för oren luft som i längden skadar oss. Det är inte bara människan som tar skada utan all växtlighet buskar och träd likaså. En del växtlig har redan försvunnet andra är på god väg också.

Sedan har vi också ”vattnet” som redan idag är giftigt i vissa sjöar och vattendrag. Fisken dör och flyter upp på land. Den fisk som fortfarande lever gör det på övertid och den säljs, men är inte frisk därför är den förknippat med varningen att inte ätas för ofta, det säger allt. Fisken har varet en relativt billig mat men den håller på att bli farlig att äta.  Eländet beror på att vi tömmer och slänger skadliga saker i hav, sjöar och vattendrag. En hel del slängdes i havet och större sjöar av militären vid krigssluten, det kunde vara stridsgaser och material som man ville bli av med. Granater och bomber som under åren som gått fallet sönder och blandats med vattnet. Tankbåtar med olja som läkt ut oljan. Båttrafiken som släpper ut olja men också tömmer toaletterna, det gäller också fritidsbåtar inte lämplig föda för fiskarna. Allt gift i våra vatten kommer i retur till människan och bidrar till sjukdomar och död beroende på människans oförmåga att se framåt och se konsekvenserna av den dåliga teknologi vi utövar.

Människorna ser de olika och nya uppfinningarna som positiva och sett i samklang med den teknologi vi lever med är det förståligt men sanningen är en annan den utrotar oss sakta men säkert. Dels beror det på att vår IQ sjunket och der gäller även synen på alla nyheter på olika områden de kommer i slutändan att skada oss människor. Ointresse möjligen lathet gör att vi inte är intresserade av vårt fortsatta liv ej heller för våra ev. barn och deras framtid. Vi är ganska  egenkära och det gäller som oftast om pengar. Ett olyckligt ”ont” tyvärr så vet jag inte om något bättre system. Pengarna är en betydande del i det felaktiga systemet vi lever i men jag har inte något bättre förslag. I och med att dåvarande människor fick ”elden” av några besökare från rymden tycks det vara starten av vår teknologi. De kunde inte behärska elden då   och senare människor med tekniskt kunnande har under tidens gång inte heller kunnat behärska eller förstå vart den tekniska utvecklingen är på väg är det av lathet eller oförmåga att se följderna det är svårt att säga.

Det talas mycket om miljö och smältande isberg, och man tror sig med pengar kunna ändra på miljön ett sätt att använda miljön är att lura av lättrogna människor pengar. Miljön klarar sig själv och människan kan inte ändra på något. Planeternas rörelse och vår placering i Vintergatan är de som bestämmer, Löfven får böja sig antingen han vill eller inte, titlar och pengar till trots. Tro inte på politiker de vet ”nada” förutom lönen så klart.

Funderaren.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Gammal eller ny teknik.

Enligt Horodotos en grekisk historiker skulle det taget 100 000 personer och 20 år att bygga Cheops pyramiden. Vi får väl tro vad vi vill, det var väl en beräkning och inget Gudsord. Hur som helst så byggdes pyramiden med dåtidens teknik utan maskiner, kranar och dylikt. Pyramiderna är inte det enda som byggds med stora stenblock. Även i vår tid har en man från Lettland som emigrerade till Amerika byggt ett stenslott (Coral Castle) i Florida välkänt turistmål med många besökare,” sök också på datorn.” Slottet har han ensamt byggt utan hjälp av maskiner, Byggmaterialet var stenblock stora och vägde många ton en del närmare 100 ton. Dessa flyttades lång väg för att komma på platts.

Eftersom mannen var något av en enstöring och var lite udda så kollade de upp honom så gott de kunde. Ofta kunde det komma stora stenblock under natten som lade sig på rätt plats. Nyfikenheten gjorde att de försökte kollad upp manen under natten för att se hur han fick de mycket tunga flygande stenblocken på rätt plats. Det som hände var att mannen sjöng något som liknade en okänd sång allt medan de stora och tunga blocken kom flygande i luften och lade sig på plats. De som skulle avslöja hemligheten med stenblocken lyckades inte och ”sången” sade dem ingenting. Detta var en byggkostnad som med material var gratis. Och vi borde försöka att få klarhet hur det fungerar. Ämnet är tydligen för enkelt att förstå. De som borde forska i ämnet deras tankebanor ligger i på högre nivå. och de vägrar gå ned och söka sanningen, De rynkar på näsan och menar att allt är skrock och lögner de har betalt ändå så varför bita i ett surt äpple.

Pyramiderna byggdes troligen med samma teknik. Jag har hört olika tokiga byggnads förklaringar av pyramiderna, så jag blir betänksam över de olika byggsätten som anges av olika personer ingenjörer med teknisk bakgrund med flera. Det verkar som om de hade för lite att tänka med i huvudet. Mindre än en person med mera normalt tänkesätt. Har ni aldrig snuddat vid tanken på att det förr i tiden kunde finnas mera jordnära och vanliga sätt att flytta saker och ting. T.ex. att använda ljud på ett speciellt sätt och en viljestark tanke. Ljudet kunde få rätt frekvens genom att blanda t.ex. ett antal trumpeter och avstämma dem olika så den gemensamma tonen fick ett vist ”utseende” fungerade det inte första gången så fortsätt med andra kombinationer tills det fungerar. Det kan liknas vid ett lotteri förr eller senare blir det vinst. Nu har jag svårt att tro att det jag sagt kommer att bli verklighet, kanske mest av lathet och ointresse. För drygt 30 år sedan läste jag en intressant bok, namnet och författaren kan jag inte komma ihåg. Däremot vet jag att det var en svensk forskningsresande och han besökte Tibet och ett munkkloster Han ville studera munkarnas livsfilosofi. Första dagen efter ankomsten fick han bevittna följande. Tio munkar hade ställt sig en ring runt ett stort stenblock de blåste i långa rörliknande blåsinstrument och stenblocket flög upp på ett närliggande berg, där de byggde ett nytt kloster berättades det. Berget var stort och högt dessutom platt på toppen, utmärkt för att bygga ett nytt och större kloster. (Jag vet också att Japanska forskare har lyckats flytta föremål med ljud.)  Så ni forskare var så goda att forska vidare.

Funderaren

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Religion.

Religioner finns det gott om tusentals men de är små och inte lika kända som t.ex. kristendomen. Sedan har vi Islam. Har svårt att förstå dessa personer med Islams tro som mördar, stjäl och våldför sig på fem åriga småflickor i vårt land. Om de representerar Islam som är en stor världsomspännande religiös religion, då är det något som är fel.  Personligen ser jag en antydan till att hornen snart blir mera synliga på dessa personer allt till glädje för ”satan ” han polerar väl sina horn i ren glädje. Vist finns det busar och idioter som utmärker sig i den kristna religionen också. Det förefaller som de senaste hundra åren har västvärldens människor fått ett sämre IQ. Något måste vara orsaken. Som jag ser det, utan att ha en oklok persons titel som Professor är det människans tänkesätt. I och med att mekaniseringen gjorde sitt intåg, tvingades människan tänka i andra banor, och de gamla tankarna sattes på undantag. Möjligen irriterade det hjärnan till skada för hela mänskligheten, och vi har inte sett slutet ännu.

Mekaniseringen var i första hand till för att maskinerna skulle arbeta, under ledning av en allt latare människa. Maskinerna gjorde jobbet, och ägaren tryckte endast på startknappen. Efter ett tag var knapptryckningen för jobbig så han anställde en person till att sköta maskinen.

Ja så har det fortgått sedan slutet av 1700-talet, det är bättre för latheten men för vissa också bättre för plånboken. Miljö viste de inte vad det var, och det tycks som om de inte vet det i dag heller. EN del korkskallar tror att vi kan betala för att få en bättre miljö. Andra korkhuvuden tvingar skolbarnen att äta grönsaker i skolan och förbjuder kött. Varför skall människorna äta upp allt grönt då svälter djuren till döds vad vinner vi med det, Resonemanget går bra i dag men inte i längden. För mig låter det ungefär som ät själv och skit i andra. Oavsett hur vi äter så kommer vi att bli utan mat och det får vi tacka tekniken för. De förstör luft vatten och den mat vi äter. Allt är bara början men ni som lever kommer inse vad vi prisat under åren. Bilar, flyg och båtar inget är positivt för livet, växtligheten blir troligen det som försvinner först sedan kan ni själva gissa vem eller vad som kommer på tur.

Allt detta är ”grovhugget” och i dag endast början på en trolig framtidsversion, vi som lever nu kommer att uppleva och se slutet av vår planet från en annan och bättre värld. Men än finns tid kvar om inte atomvapen kommer till användning.  Jag tänker mig tillbaka till den tiden då det endast fanns vanliga gevär som användes i krigen på något sätt kändes det mera rejält, man kunde skydda sig det går inte mot atombomben den gör rent hus både på växtlighet och människor det är fegt på något sätt. När jag föddes för mer än 90 år sedan hade vi inte hört talas om atomer än mindre atombomber. Vet inte om det är vanligt med minne innan ettårs dagen, jag har det. Kommer ihåg att min mors bror och hans ”fästmö” kom och hälsade på och ville se på mig. Ett foto skulle tas, så mor och jag satte oss på stentrappen till huset. Jag kommer ihåg att min mor hade problem med att få mig att sitta still när fotot skulle tas hon sa ” du är som en boll i ändan” jag har också fotot kvar min mor hade haft det fram till sin död.

Det sägs att livet var bättre förr och jag håller med. Ta ett exempel, Lagboken är så stor och tung att man knappast orkar lyfta den. Ta ”yttrandefriheten t.ex.” kallar du och säger hej svarting får du enl. er kommunist lagbok ett straff. Det är otillåtet säga svarting till en som är svart. Det är synd att inte Löfven är gredelin för då skulle jag gärna ta ett straff om jag kunde tilltalade honom ”jävla gredelining”

Funderaren.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Varför skall vi rösta.

Varför röster vi? Jag trodde att jag kunde rösta på det parti som företrädde mina åsikter och landets bästa, men jag hade tydligen tänkt fel. Och sossarna som under de år de har haft makten följt demokratins lagar åtminstone. Men det de lovat att göra blir mestadels ogjort, nu   är det mest nya diktaturiska lagar på väg till lagboken. Ta till ett exempel ”yttrandefriheten” du får inte kalla en svart person svart för det tycks vara kriminellt och kan bestraffas. Men du Löfven kan kalla Åkesson för att vara nazist det tycks vara OK men har du tänkt på att han har snart halva svenskar folket bakom ryggen. Och det betyder enligt dig att de också är nazister. Men vad de än är så om de kommer till makten kan det omöjligt bli sämre. Jag tror att de kommer att städa upp i den här ankdammen innan busarna får för starkt fäste, om det inte redan nu är för sent. Du Löfven sade att om SD kom till makten så kommer Åkesson att göra som hans väljare vill, och det har du mage till att säga. I dina öron låter det obekvämt. Ni sossar brukar under valperioden måla upp allt i ljusblått sol och bra väder, Men när ni nått ert mål kommer åskan och regnet och de vanliga lögnerna om förbättringar blir som vanligt bortglömda. Är det möjligt att du är så dum att att du inte begriper att du för en fel politik? Det räcker inte att vara penningkär och maktgalen om man har fel uppfattning om hur landet och dess människor skall tillgodogöras då är man illa ute.

Finns det inget som är positivt undrar nyfiken. Jo för politikerna finns det, att knyta bandet hårdare kring den enskilda människan. Lagboken är tjockare än vår bibel som för övrigt säger allt vi bör veta. Tio Guds bud borde räcka de är lätta att förstå. Jag skulle vilja se den person som kan lagboken utantill. Den borde man kunna för att inte bli bestraffad. Men nu är det så bra ordnat att det finns ett större antal läskunniga personer som borde kunna boken utantill men inte i stället läser man någon paragraf och efter den straffas vi. Dessa personer kallar vi Advokater. Och med dessa personers hjälp kostar det stora pengar för att läsa innantill i lagboken den de skulle kunna utantill men de är nog inte intresserade av att lära boken utantill. Mindre jobb med att läsa den paragraf som är aktuell i just det målet. De måste vara bäst betalda i hela världen på att läsa innantill. Skall vi vara säkra att inte straffas borde vi inte gå utanför dörren alltid finns det någon paragraf vi skulle bryta och därför kunna straffas. Snart börjar vi fundera över om det är tillåtet att andas på offentliga platser röka är förbjudet Men vi som inte är rökare är det inte risk för att vi sprider sjukdomar när vi andas. Där har ni sossar ett outnyttjat tillfälle att beskatta andningsfilter som ni kan tvinga oss att använda. Skattepengarna räcker väl till några nya invandrares uppehälle och bostad. Ni hittar säkert någon 90 år gammal gumma att slänga ut på gatan. Huvudsaken är att skitstövlarna har bostad så de har någon plats för att planera sina brott.

Ja så finns ett annat problem som ni tvingat på oss nämligen ”svartjobben” där finns det skattepengar ni missar. Har ni inte tänkt på att människornas i många fall har dålig arbetsinkomst som inte räcker utan att svartjobba. Pensionärer t.ex. de måste också leva och det går i många fall inte, svartjobb är lösnigen. Och firmor som i stället skulle kunnat utföra arbetet blir utan och staten blir också utan skatten, i längden stora pengar.

Funderaren.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar