En järnhand behövs.

Var finns den svenska 50-60 tals anda där lugn och harmoni rådde?  Visserligen har den tekniska utvecklingen blomstrat och därmed gjort oss hjärntvättade för att tro att den är något gott för mänskligheten. Men som allt annat så är baksidan någonting helt annat, det gott tänkta har vänts till motsatsen. Människan har inte intellekt att förstå och på rätt sätt använda sig av en snabbt ökande tekniken. Habegär, lathet och pengar går först, egot är också ett utbrett tänkande. Människorna fick en gång i tiden ”elden” som ett hjälpmedel den gåvan var förtidigt tilldelad människan. Gåvan gavs av den onda makten, men människan uppfattade den som en skänk från den goda sidan och kunde inte överblicka konsekvenserna i framtiden. Men ondskan och habegäret visade sig vad elden mera kunde användas till förutom matlagning, man kunde t.ex. bränna upp grannens koja. Förståndet var inte färdigutvecklat och på grund av att ondskan lurade människan till att den inslagna vägen var rätt, så har det fortgått och vi har ännu inte förstått att vi jobbar på vår undergång i allt snabbare takt.

När det gäller vårt land så behövs det krafttag, skrota regeringen och dess personal de hittar bara på plågor och skatter för den enskilda människan, något gott för landets bästa har vi inte sett. Där emot har det släppts in flera mer eller mindre otrevliga individer med outvecklat intellekt och det utan att tillfråga svenska folket. Sådant agerande kallar jag diktatoriskt och resultatet känner vi av på flera sätt och någon bättring skymtar vi inte, snarare en försämring. Ser vi det ekonomiskt så kommer våra fattiga pensionärer snart att tvingas sitta utanför våra livsmedelsbutiker med en burk och tigga pengar till mat, kläder och skor. Ni som borde veta hur dåligt fattig pensionärerna har det, borde själva få leva på 7000 kr. mån. Betala boende, mat och löpande utgifter så skulle bukfettet snart vara endast ett minne.

Ja så har vi nedbusningen, gangster och tjuvar. Knivskärare, våldsverkare och idioter i största allmänhet. Polisen det fåtal som finns får endast höja batongen och säga aja,baja. Har busarna knivskuret någon till döds, skjut ”fanskapet” det står till och med i vår bibel. Öga för öga- Tand för tand. Det messandet som polisen tvingas hålla på med gläder busarna till fortsatt djävulskap. Vi har en bok som är så tung att den knappast går att lyfta och där beskrivs vad vi får och inte får göra, det senare tar störst utrymme i boken. Jag syftar på ”Sveriges Rikes Lag” Som jag ser, är det ett stort praktskämt. Hur många av Sveriges befolkning inklusive ”lagvrängare” kan den boken utantill? Och kan förstå och anpassa sig efter vad boken säger. För mig synes det omöjligt att enbart gå utanför dörren utan att bryta mot någon paragraf i lagboken. Ni har möjlighet att lagföra människor som ni behagar, alltid har vi brutet mot någon lagparagraf. ”idiotiskt”. Varför detta skrytskriveri, vi har 10 Guds bud de är både lätta att förstå och täcker i stort sett det mesta vi inte får göra helt begripligt. Jag är inte religiös, men vi blir straffade för något vi inte känner till, men som enligt Lagboken och dess paragrafer straffar oss, och säger att vi brutit mot lagen. Var är då felet? Är det någon som tror att det hjälper att säga. Jag visste inte?

Funderaren.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Julen 2018

Nu är det Jul igen, men julstämningen har i varje fall för min del svårt att infinna sig. Jag får tänka och blicka tillbaka till jularna på 1930 -40 talet då Sverige var svenskt, och när det var ofarligt att gå utanför dörren. Jag har i tidigare julberättelser försökt att återge julens betydelser för oss som var barn på den tiden. Julklappen som jag fick av tomten, kunde bestå av ett par av mamma hemmastickade yllestrumpor. Och jag var tacksam att tomten ändå kom.”Min mor var ofta tomte.” Tyvärr så var hon alltid ute och stängde om hönsen när tomten kom. Men som tur var fanns paket lämnade av tomten till både far och mor.

Ganska förändrad var julen på 1960 talet. Jag och min familj hade flyttat till en plats nära Skänninge och jag arbetade inom Flygvapnet i Linköping. Min fru ordnade med städning, matlagning Och julpynt samt iordningställde den inköpta granen, som skulle klädes med ljus och annat glitter. Julklappar hade inhandlats och en ”tomte” vidtalades att komma och dela ut julklapparna. Mina föräldrar var gamla och saknade färdmedel så jag hämtade dem så vi kunde fira julafton tillsammans. Julen var trivsam och julstämningen kändes i luften. Åren har gått mina föräldrar har varet göda i många år, själv är jag över 90 år och har inte varet fastvuxen, utan rört på mig tidigare innan jag gifte mig. Minnen från den tiden finns kvar och jag ventilerar dem ibland med någon vän som avlyssnare. Ja snart är väl jag också ett minne för mina barn, sådant är livet och tack och lov så kan vi inte ändra det. Nu har jag blickat bakåt i tiden och berättat vad jag vet. Jag kan ju fortsätta och sia om framtiden om det jag inte vet men anar.

Vi måste förstå ”även om vi inte tycks förstå” att livet är en god  /kraft/  som finns i allt levande, Ett grässtrå såväl som en människa. Naturkrafterna protesterar om vi ingriper i livet t.ex. förgiftar vattnet eller hugger ned skogarna så återverkar det bl.a. på mänskligheten. Naturkrafterna påverkas och agerar. Man behöver inte vara särskild förståndig för att inse att den tekniska utvecklingen och förstörelsen av skog, vatten och luft är att döda oss själva. Naturkrafterna protesterar på ett tydligt sätt. Vi tycks inte vilja förstå faran, vi sätter pengar ära och bekvämlighet i första rummet.

Finns det någon möjlighet att ändra på jordens förstörelse, knappast pengar är största hindret. Flera länder bl.a Sverige har fått för sig att bilar, flyg och fabriker är orsaken det är enbart en försvinnande del sett till naturkrafternas agerande.  Hela vår tekniska utveckling där den militära delen går i första hand driver oss allt längre bort från en livsbejakande utveckling Nu funderar jag ven hinner först med att ödelägga jorden. Blir det vår felaktigt tekniska utveckling, eller blir det naturkrafterna. Jag tippar på det senare.

Hur som helst. En God Jul och tillika ett Gott Nytt År. Till alla läsare.

Funderaren.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Se upp för ryssdiktatur.

Det finns all anledning att se upp med diktaturens frammarsch, när vi läser om ”Anne Applebaum” och hennes försök till att tysta alternativ media. Ett stort ”kliv” framåt mot diktatur och i takt med socialismen den påbörjades redan med Palmetiden. Och när vi ändå inne på tråkigheter får få vi hoppas på att /Centerkäringen/  inte blir statsminister för då kommer vi att drunkna i latmaskar, gangster och lycksökare av alla kulörer. I skrivande stund har vi ingen statsminister. Jag tror inte att det finns någon lämplig person, i gänget av riksdagsledamöter och partiledare i vår tidigare regering. Alla tycks ha samma åsikt, och ser först till sig själva, och landet i andra hand. Dessutom tror jag att ingen har någon överblick eller är införstådd med hur ruttet Sverige håller på att bli. Allt på grund av Reinfeldts diktatoriska hit släpande av mer eller mindre oönskade låt oss säga individer, allt emot vad vi svenskar önskade, men vi blev ställda inför fullbordat olovligt faktum. Skrota nuvarande valsystem snarast: Det borde finnas kompententa och villiga personer inom olika yrken som är villiga att styra landet. En jury borde utse c:a etthundra lämpliga personer att styra landet. Det kan inte bli mera fel med dessa valda personer än vad det är nu. Det är grovt tänkt och borde ”finputsas” Röstning skulle få ta upp ett flertal viktiga ämnesområden Det finns mycket att ändra på bl.a. de styrandes möjligheter till omval t.ex.

Det finns mycket som borde ändras inte minst idiotiska lagar som ”bakbinder” den enskilda människan att få uttrycka sina tankar i ord. Det kallar jag nazidiktatur och borde inte finnas i ett land som säger sig vara ”demokratiskt.” Våra så kallade socialdemokratiska ledare har med åren drivet en diktatorisk linje i smyg, och hoppats på att Sveriges befolkning inte fattar vad som egentligen pågår. Det började med omläggningen till högertrafik, vilket möttes av ett enormt motstånd. Ingen hänsyn togs till befolkningens motstånd mot omläggningen sådan är sossarnas demokrati. I princip har det ingen betydelse på vilken sida trafiken framförs men i det här fallet medförde det en massa pengar helt onödigt, som i stället kunde använts till bättre nytta. För att fortsätta i diktaturens upptrampade väg så har vi ”pundhuvudet” Reinfeldt och hans olovliga införsel av individer som jag inte får kalla det jag tänker på, men vid något tillfälle såg jag dem på Skansen.

Vi har en Riksdag med 349 ledamöter men till vilken nytta? Troligen dricker de i samma skål innehållet kan vi fundera över. Ingen tycks ha egen vilja annars skulle åtminstone någon kunna framföra sina åsikter, men så sker inte. Alla tycks ha samma åsikt t.ex. när invandrarfrågan kommer på tal och förstör landet. Jag anser att det är konstigt att inte någon protesterade, men kanske man blir utstött som oliktänkare och mister en god inkomst. Det vill man inte riskera så då struntar man i landets bästa.

Det sägs att egen mun är närmast och egenkärheten är utbredd inte minst bland riksdagens ledamöter. Så just därför borde hela systemet skrotas, inte svårt att finna andra lösningar.

Funderaren.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Vilket är vad?

Börjar vi fungera över hur våra forskare hanterar sanningen, så står det klart varför vår tekniska utveckling trampar vatten på vissa områden. Hur är det möjligt att inte bara tro,utan också offentligt framför era tankar som en sanning. Och ni som svalt påståendena måste också vara snålt begåvade, med hjärnceller under kepsen. Jag tänker närmast på påståendet om ”Big Bang.” Vad vi känner till om universum så är ytterligare kommentarer onödiga. En nollpunkt där allt med en explosion bildar universum med allt vad det innebär. Släng dig i väggen och sparka av barnskorna tänk inte enbart materiellt.

Vi människor är begränsade med tid och rumsbegrepp och redan med den vetenskapen inser vi att han med ”nollpunkten har fel”. Eftersom vi lever i en relativt låg kunskapsdimension får vi gissa sådant vår hjärna inte förstår. Vissa saker förstår vi t.ex. att en sak ej kan  existera utan sin motpart, balans måste alltid att finnas. Ont och gott, liv och död. Balans är en universell lag som vi borde ha i minnet, när vi försöker blicka framåt i tiden. Vad är då livet? Hur förklarar vi det? Jag ser det som en god och skapande kraft som bl.a. vår planet och dess olika livsformer är berikade med. Utan den skulle både planeten och dess olika livsformer inte existera. För oss människor Ser vi livet som nödvändigt och positivt. Medan vi ser sjukdomar, krig och död som ondo. Alltså livet ses som gott medan, sjukdomar och krig är av ondo. Tänk på det när ni förstör i naturen, ett grässtrå har också ett liv och vill inte dö.

På tal om ont och gott så förs tankarna om universums tillblivelse, ganska långt ifrån ”Big Bang terorin.”Och som jag ser det, ett mera troligt förfarande. Eftersom ont och gott alltid har stridit om makten kom jag att tänka på en sak i vår religion, där tycks stridigheterna redan har börjat tidigare, troligen med universums tillkomst med den påtvingade ”balansen” för gott men även ont. Troligen är det ett försök att ge den goda kraften ett försprång, men det lyckades inte.  Den goda tanken var att universum och dess olika planeter endast skulle bebos av de godas olika livsformer, men tyvärr så blandade sig den onda makten in i det hela. Och vi kan se hur den onda kraften är på frammarsch och vi är tillräckligt korkade som tackar och tar emot. Tänk på all miljöförstörning, där vårt tekniska kunnande utan att förstå konsekvenserna, bidraget till förgiftning av luft, vatten och jordbruksprodukter.

När det gäller utomjordiska besökare så bör vi vara aktsamma det är olika besökare både till utseendet men även rent moraliskt. Det finns ett otal utomjordingar som inte går att särskilja, från oss människor men som t.ex. jobbar ibland oss på olika områden, Militären inte att förglömma.  Där har vi under många år fått hjälp med bl.a. vapenutveckling. Våra vänner är medvetna att vi inte kan stoppa en invasion av illasinnade utomjordingar så vi kommer att få hjälp i ett sådant läge.

Funderaren.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Psykisk sjuk.

Hur skall vi uppfatta Löfven?  Som jag ser av hans uttalandet av den 26 okt. är det att välja mellan olika idiotiska vägar. ”Låt illegala invandrare slippa straff” vilket i praktiken betyder att Sverige görs om till en hemvist för brottslingar och gangster från världens alla hörn. Är det så socialdemokraterna tänker framtiden, i så fall ”Ge fan i att bråka med SD.” Det synas som det är enda räddningen att få behålla Sverige svenskt och fritt från lycksökare, lathundar och gangster. I stället skulle illegala invandrare skickas hem i stället för att tära på den svenska ekonomin, dessutom borde det vara kriminellt att hjälpa dessa personer allt för att undvika invasion av illegal massinvandring.

Personer i ledande ställning borde inte ges befattningar på tjänstliga platser utan att först uppvisa friskhetsintyg. De borde också bedömas inte endast efter titel och lönegrad utan kunnighet att utföra ett arbete som är positivt för landet. Det är inte nödvändigt med enbart ett akademiskt kunnande det fodrar också ett praktiskt tänkande. I dag är det allt för många ledamöter och de bör bantas till under ett hundra personer. Det är inte antalet ledamöter, utan kunnigheten som är avgörande för ett gott arbete. Som det nu ser ut i dag tycks alla dricka ur samma skål och det är titel och pengar som hägrar. Kunnigheten har så vitt jag förstår kommet i ett senare skede jag ser ingen av partiledarna som lämplig de är alla fega och törs inte ta i med hårdhandskarna.

Dagens olika parti och dess överhuvud ger jag inte mycket för, i själva verket är de för invandring. Vilket betyder hjärnkapacitet som en höna. Ni saknar ”framförhållning” ni ser bara ”just nu” och förstår inte hur saker och ting hör ihop och vad det utvecklas till i en snar framtid. Landet håller på att sugas ut rent ekonomiskt och kriminaliseras i allt högre takt. Dessutom prioriterade förre statsministern i flera fall Islam. Skolor vek sig till förmån för Islam om bara en elev i klassen var islamist, kasta ut ungen om han inte trivs, man tar seden dit man kommer. Det spekuleras om att hon Anneie Lööf skall bli statsminister,” Gud bevare oss” hon har ingen verklighets förankring över huvud taget. Det enda hon vet om vårt avlånga land och landsorten är väl hur en ko ser ut. Men det är inte till stor hjälp om vi enbart ser till fattigpensionärer i landsorten, med lång väg till tätorterna. Du borde praktisera något år på landsorten med drygt 7000 kr.i mån. att leva på, samma som den pension min fru får, det skulle göra dig gott. På dessa pengar måste du skaffa bil, eftersom ingen kollektiv trafik finns på vissa orter. Den dåliga pension beror på dig och dina likasinnade, som i stället öser ut pengar på alla som ni tror är fattiga och utstötta i samhället, inte alla är det men många är lata, man ser det när man vistas en tid i ett annat U-land.

Sverige är känt runt om i världen därför att där får alla pengar och många andra förmåner så därför vill alla hit. Men vi svenskar med framsyn vill inte ha ”en massa objudna halvfabrikat.”

Funderaren.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar